Creem idees, generem oportunitats
Dona'm d'Alta
com a TUI
BIRCAT dissenya i produeix esdeveniments
per a empreses i institucions buscant sempre la màxima singularitat

Sol·licita ser enregistrat com a TUI
Podeu utilitzar aquest formulari per consultes, suggerències….Enviar currículum

 Protecció de dades

Aquesta és la política de dades aplicada per BIRCAT
D’acord amb allò que s’estableix a la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal i a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de correo electrónico” us comuniquem que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de BIRCAT SCP amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió del servei ofert per BIRCAT.
Les dades indicades són les estrictament necessàries per tal de dur a terme l’activitat promoguda per BIRCAT.
El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica, per correu electrònic o per altres canals electrònics amb la finalitat de què BIRCAT pugui atendre els objectius indicats així com, dins l’àmbit de les seves competències.
El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació expressant aquesta voluntat mitjançant aquest mateix formulari.

Bircat · Creem idees, generem oportunitats.
© 2009 · Tots els drets reservats

 

www.BruixesBurriac.cat

Contacte:
Telf.: 663 11 96 79